Methodiek zwemlessen

Onze methodiek is zorgvuldig samengesteld op basis van het doceren in micro teaching situaties, dit houdt in: kleine groepen met veel individuele aandacht voor uw kind. Door te werken met drijfmiddelen verlagen we de fysieke vereisten en de handelingssnelheid van het kind, waardoor de mogelijkheid ontstaat de bewegingen in een gecontroleerde omgeving foutloos aan te leren. Tevens is de combinatie met hoog opgeleide docenten uit het reguliere basisonderwijs binnen de micro-teach situatie dé manier om uw kind op een snelle, pedagogisch verantwoorde en veilige manier het zwem-ABC te laten behalen. Het 'watervrij maken', oftewel het wegnemen van angsten, gebeurt in de loop van de opleiding. Hierdoor bouwt een kind zelfvertrouwen op, wat tevens helpt in het versnellen van de opleiding.

Het verschil met andere zwemscholen
De meeste zwemscholen in Nederland werken nog met de verouderde 'badjes methodiek'. Hierbij stromen grote groepen kinderen, van soms wel 15 kinderen per docent, door naar hogere niveaus. Elk niveau heeft een andere docent. Deze inefficiënte methodiek is niet alleen pedagogisch nadelig, ook blijft een kind dat minder snel leert dan andere kinderen onnodig lang in een bepaalde fase zitten. 

ZERO2HERO voorkomt bovenstaande problematiek door de individuele methodiek met drijfmiddelen, HBO docenten uit het basisonderwijs en kleine groepen van 5 kinderen per docent. 

Recensies